News GBR

Guldborgsund Baltic Race 2023

Nye ruter er nu opdateret.

Der er tale om en ny mellemlang 136 nm  og den lange rute der nu bliver på 206 nm. Den korte rute på 86 nm bliver bibeholdt. 

Sejladsbestemmelserne vil snarligt blive opdateret.

Sejladserne vil blive afviklet fra torsdag den 24. August 2023 til lørdag den 26. August 2023

New routes updated.

New 136 nm and new 206 nm routes. Short route 86 nm unchanged.

The race will take place from thursday the 24. august 2023 to saturday 26. august 2023

!!! NEWS !!!

PROGRAM AT THE RACE AREA NYKØBING FALSTER:

THURSDAY 25. AUGUST 2022 :

14:00 – 17:00: ACTIVITIES:

  • GO HIGH ACTIVITY 
  • TRY A SUP BOARD 
  • TRY A SIT ON CAJAK
  • BIG “GBR 2022”  INFORMATION SCREEN

17:00

RACE START:  THE 155 NM AND 225 NM ROUTES PARTICIPANTS

17:30 – 20:30:

THE BAND “EFTER SKOLETID” PLAYING WELL KNOWN MUSIC FOR ALL

FRIDAY 26. AUGUST 2022:

14:00 – 17:00: ACTIVITIES:

  • GO HIGH ACTIVITY 
  • TRY A SUP BOARD 
  • TRY A SIT ON CAJAK
  • BIG “GBR 2022”  INFORMATION SCREEN

17:00

RACE START:  THE 86 NM ROUTES PARTICIPANTS

17:30 – 20:30:

THE BAND “SWING ROOTS” PLAYING WELL KNOWN MUSIC FOR ALL

 

Sailing instructions updated: Starting times full crew all routes.

Join GBR 2022 .. there are courses for all sailors !

GULDBORGSUND BALTIC RACE 2022

Henrik enjoys the night navigation
 
64 years old Henrik Andersen from Stubbekøbing on the island Falster is a permanent participant at sailings over a long course from Nykøbing. He was also among the first participants to register for this years version of Guldborgsund Baltic Race. Of course as a single sailor on the long course – 155 nautical miles. He is an experienced sailor with about 60 years. Ordinarily he is at the start line, when during the season sailings are sailed on Wednesdays from Stubbekøbing and he also sails as a yachtsmanwith his wife. But Henrik Andersen does also like to challenge himself, and therefore he takes part in navigations such asGuldborgsund Baltic Race.
 
- It pleases me that I mentally have to prepare for sailing alone for so long, as a part of the sailing takes place during the night. Everything is organized in my head, and I do not get tired during the about 30 hours of sailing.
 
Henrik Andersen realizes that sailing during the night keeps some sailors away from participating in a sailing over a long course like Guldborgsund Baltic Race.
 
- I think that you could get many more sailors to participate, if you also offered a sailing during the day of 50 to 80 nauticalmiles, and obviously with several challenges when it comes to navigation. I am sure that you can handle this, because this is a sailing with control, Henrik Andersen says. Furthermorehe is very satisfied with the way, in which the sailing takes place, and by the way he thinks, that it is pleasant, that the following gathering is not as formal as earlier when it comes to the dinner and the award ceremony.
Written by Susanne Lose
 
 
Henrik geniesst die nachtliche Segelregatta
 
64 jährige Henrik Andersen von Stubbekøbing auf der Insel Falster ist fester Teilnehmer der Distanzsegelregattas von Nykøbing. Er war auch einer der ersten Teilnehmer, die sich zu der diesjährigen Ausgabe von Guldborgsund Baltic Raceangemeldet haben. Selbstverständlich als Singlesegler auf der langen Bahn – 155 Seemeilen. Er ist ein erfahrener Segler mit 60 Jahren auf dem Buckel. Normalerweise ist er am Start zu finden, wenn mittwochs während der saisonbedingten Segelregattas von Stubbekøbing gesegelt wird, und er ist auch Freizeitkapitän mit seiner Frau. Henrik Andersen mag es aber auch sich selbst herauszufordern, und deshalb nimmt er an Segelregattas wie Guldborgsund Baltic Race teil.
 
- Es gefällt mir, dass ich mich mental darauf vorbereiten muss, so lange allein zu segeln, auch weil ein Teil der Regattawährend der Nacht stattfindet. Alles findet in meinem Kopf statt, und ich werde nicht müde von den etwa 30 Stunden.
 
Henrik Andersen weiss, dass das Segeln während der Nacht, einige Segler davon abhält, an einer Distanzsegelregatta wie Guldborgsund Baltic Race teilzunehmen.
 
- Ich glaube, dass man viel mehr Segler zur Teilnahme bringen könnte, wenn man auch eine Tagessegelregatta von 50 bis 80 Seemeilen anbieten würde, und sehr gern mit mehreren Herausforderungen was die Navigation betrifft. Ich bin mir ganz sicher, dass man damit umgehen könnte, denn dies ist eine Segelregatta mit Ordnung, sagt Henrik Andersen. Darüber hinaus ist er mit der Art und Weise zufrieden, in der die Segelregatta stattfindet, und insbesondere findet er, dass es sehr gemütlich ist, dass die nachfolgende Zusammenkunftnicht mehr so formell ist, was das Essen und die Prämienüberreichung betrifft.
 
Geschrieben von Susanne Lose
 
Henrik nyder natsejladsen
64-årige Henrik Andersen fra Stubbekøbing på Falster er fast deltager i distancesejladser fra Nykøbing. Han var også en af de første til at melde sig til dette års udgave af Guldborgsund BalticRace. Selvfølgelig som singlesejler på den lange bane - 155 sømil. Han er en erfaren sejler med 60 år på bagen. Til daglig stiller han til start, når der i sæsonen sejles kapsejladser om onsdagen fra Stubbekøbing, og han sejler også tursejlads med sin hustru. Men Henrik Andersen kan også lide at udfordre sig selv, og derfor er han med i sejladser som Guldborgsund Baltic Race. 
- Det tiltaler mig, at jeg mentalt skal forberede mig på at sejle alene i så lang tid, hvoraf en del af sejladsen er om natten. Det er oppe i hovedet, det forgår, og jeg bliver ikke træt af de omkring 30 timers sejlads.
Henrik Andersen er godt klar over, at netop det at sejle om natten, holder nogle sejlere fra at deltage i en distancesejlads som Guldborgsund Baltic Race. 
- Jeg tror, at man kunne få mange flere sejlere med, hvis man også tilbød en dagsejlads på 50 til 80 sømil og meget gerne med flere udfordringer navigationsmæssigt. Det er jeg sikker på, at man godt kan håndtere, for det er en sejlads, hvor der er styr på tingene, lyder det fra Henrik Andersen.
Ellers er han godt tilfreds med den måde, sejladsen foregår, og specielt synes han, det er hyggeligt, at den efterfølgende sammenkomst ikke længere er så formel med hensyn til spisning og præmieoverrækkelse.
Af Susanne Lose
 

The winners of the 2STAR 86 nm and of the 1STAR155 nm race have already signed up for GBR 2022 and we look forward to siding them here again. Jan B Hansen joins in his new racer AELOS 30 “The Beast” ! Jan Wiechmann/Johanne Dahl in Grand Surprise “Dude” !

Die Sieger des 2STAR86 nm Rennen und des 1STAR 155 nm Rennen haben sich bereits für GBR 2022 angemeldet und wir freuen uns, sie hier wiederzusehen. Jan B. Hansen stiegt in seinem neuen Racer Delos 30 “The Beast” ein ! Jan Wiechmann/Johanne Wahl in Grand Suprice “Dude” !

Hvis du ikke allerede har meldt dig til GBR 2022, så skynd dig at benytte dig af Early Bird tilbuddet inden den 1.1.22 !

If you haven’t already signed up for GBR 2022, hurry up and take advantage of the Early Bird offer before 1.1.22 !

Wenn Sie sich noch nicht für GBR 2022 angemeldet haben, beeilen Sie sich und nutzen Sie das Early Bird Angebot vor dem 1.1.22 !

Christmas Sale

Now you can register for next year’s Guldborgsund Baltic Race at a favorable price.

We have put several early bird tickets up for sale, which can only be purchased from now until December 31st 2021.

The perfect Christmas gift for the sailor:

Early Bird prices:

1STAR 800 kr.

2STAR 1.000 kr.

You can read more about the proces and registration here:

https://www.place2book.com/en/sw2/sales/nyi08nybjz

JULETILBUD

Nu har du muligheden for at registrere dig til næste års Guldborgsund Baltic Race til en fordelagtig pris.

Vi har sat en række early bird billetter til salg, som kun kan købes fra nu af og frem til den 31. december 2021,

Den perfekte julegaveide´ til sejleren:

Early Bird priser:

1STAR 800 kr.

2STAR 1.000 kr.

Du kan læse mere om priser og registre

https://www.place2book.com/en/sw2/sales/nyi08nybjz

Weinachtsgeschenk

Suchen sie nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für den Segler ?

Wir haben die Lösung !

Wir haben Early Bird Tickets für Guldborgsund Baltic Race 2022 zu verkauf, und diese Tickets können nur bis zum 31. Dezember 2021 gekauft werden.

Early Bird Priese;

1STAR 800 dkr.

2STAR 1.000 dkr.

https://www.place2book.com/en/sw2/sales/nyi08nybjz

It has been a quick race with all kinds of weather – from calm to gale force winds and heavy showers, but the participants have enthusiasm to the courses challenging as well seamanship as navigational skills.

The organisers are thanking you for joining us in 2021, and we are looking forward to seeing you – and many more – to the GULDBORGSUND BALTIC RACE 2022, taking place from August 25-27th, 2022.

Remember your can stay for free until Silverrudder, if you are participating in this sailevent.

GULDBORGSUND BALTIC RACE 2021 er afsluttet og alle deltagere kom hjem i god behold.

Det var en hurtig sejlads med alle former for vejr- fra vindstille til vindstød af stormstyrke og kraftige regnbyger, men deltagerne tog det med godt humor og entusiasme på alle banerne, hvor de blev udfordret på sømandskab og navigations færdigheder.

Organisationen takker sejlerne for at deltage hos os i 2021 og vi ser frem til at se jer igen i 2022 – og gerne mange fire både – til GULDBORGSUND BALTIC RACE 2022, som afvikles fra den 25. til 27. august 2022.

Husk: Det er gratis at blive med båden indtil Silverrudder, hvis du skal sejle denne sejlads .

De 6 sejlklubber bag kapsejladsen præsenterede ruterne til pressen, og Martin Lohse fra Guldborgsund Kommune skrev under på samarbejdsaftalen. Der var ros og tak fra Martin Lohse til klubberne, deres arbejde med sejladserne og deres varme værtskab ved tidligere sejladser.”Vi håber at se mange tyske sejlere” udtalte arrangørerne. ”Vi har fokus på på at deltagerne bliver godt modtaget, og at sejladsen bliver gennemført med høj sikkerhed.”Styringsgruppen og kommunens udsendinge ankom med skib til Guldborg Havn, hvor alle deltagerne passerer i Guldborgsund Baltic Race, 26.-28. august 2021.Følg os på Facebook, og besøg www.guldborgsund-baltic-race.dk for mere information og registrering.

The 6 sailingclubs behind the race presented the courses for the press, and Martin Lohse from Guldborgsund Municipality signed the partnership agreement. There was praise and thanks from Martin Lohse to the clubs, their work with the sailings and their warm hospitality at previous sailings.”We hope to see many German sailors,” said the organizers. “We focus on the participants being well received, and that the race is completed with high safety.”The steering group and the municipality’s envoys arrived by ship to Guldborg Harbour, where all the parcipants will pass in Guldborgsund Baltic Race, on August 26-28 2021.Please follow us on Facebook, and visit www.guldborgsund-baltic-race.dk for more information and registration.

Franz recommends the 𝗚𝘂𝗹𝗱𝗯𝗼𝗿𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱 𝗕𝗮𝗹𝘁𝗶𝗰 𝗥𝗮𝗰𝗲! ⛵Franz Schollmayer lives in Mains in Germany. He has been sailing races in our area before, and loved it.


Why Guldborgsund Baltic Race offers a new race. 6 sailing clubs, are behind the project, with completion of the sailing. We have had the task of conducting a large race in the area before. During the implementation of these sailings, the clubs have achieved a super good cooperation.

At the same time, during the years we have carried out the event, we have received a lot of praise from the participating sailor:.

“I would never have sailed on holiday in your area if I had not participated in a super professional. completed event ”
“The area is just as exciting to sail in as the South Funen island sea.”
“An absolutely fantastic area to sail in, which offers navigational and tactical challenges”.
“The hospitality and service we have met in Nykøbing F means that we are ready to come again”.
“You can really feel that the volunteers are passionate about us sailors having a good experience.”

This is just some of the feedback we have received from the sailors, and on that basis we could not just stand by.

We will do our utmost to ensure that all participants again have the same good experiences when they meet to start in this year’s Guldborgsund Baltic Race.

A sailing club is set in the world, to focus on sailing. That is exactly what we want to do.
We must not generate profits for wages, but we must generate good race for active sailors, as afterwards can look back on an exciting race, in extremely challenging surroundings.

We have proven that we can handle the task, and all our motivated volunteers are ready to give you sailors a challenge again.
When you participate in the Guldborgsund Baltic Race, the sailing takes place in very beautiful natural areas, and no one else can offer that a bridge is open for hours, so that the sailors can pass when you go out of the beautiful Guldborgsund. Of course, it is also open when you return, even if it is at night.

Once you have reached the waters of Smålandsfarvandet, we offer both inland sailing, and for those who want it, the challenges of decidedly sea sailing in the Baltic Sea await. Here are opportunities for all types of sailors, for both the not so experienced, and for the super professionals.

When the sailors return to Nykøbing, it is ready to have a good chat with their competitors about the sailing, and there will be something to eat and something to drink when the prize giving takes place on Saturday night.

We are so looking forward to welcoming new as well as old sailors to Nykøbing F in week 34.

For sailors who are going on to Silverrudder in Svendborg, the boats are free off charge in Nykøbing, until departure.