Sejladsbestemmelser

Sejladsbestemmelser Guldborgsund Baltic Race 2021

(Kan hentes som pdf nederst)

  1. SKIPPERMØDE

Skippermøde vil blive afholdt på engelsk ved Sailing Center.

For rute 155 nm og 225 nm sejlere torsdag d. 26. august 2021 kl. 14.00 og for rute 86 nm sejlere fredag den 27. august 2021 kl. 14:00.

2.     REGLER 
Sejladsen er underlagt statutter og sikkerhedsregler for Guldborgsund Baltic Race samt De Internationale søvejsregler (COLREGS) med de særlige regler for besejling af visse danske farvande.

Alle trafikseparationer skal respekteres i overensstemmelse med regel 10 i COLREGS.
Overtrædelse af ovenstående regler og regulativer medfører diskvalifikation.
Sejlerne anmodes om at vise hensyn til erhvervstrafikken samt over for øvrige deltagere i sejladsen.

Nærværende sejladsbestemmelser og tilhørende statutter for Guldborgsund Baltic Race vil foreligge i udgaver på flere sprog. I eventuelle tvivlstilfælde/uoverensstemmelser mellem udgaverne, vil den danske version være gældende frem for nogen anden.

2.1. BRUG AF MOTOR
Motor og andet maskineri som generatorer må bruges indtil klarsignalet er givet (4 minutter før aktuel start). Det er tilladt at bruge motor til at lade bådens batterier. Det skal noteres i udleveret ladeark, hvornår fra og til motoren har kørt.

Hvis båden har en motor, skal den være tændt og køre i tomgang, ved passagen af Guldborgbroen. 

Det er tilladt at sætte motoren i gear, hvis en farefuld situation skulle opstå. Det er maksimalt tilladt at sejle med en hastighed af 2 knob for motor gennem broen. 

To udlagte gates: en syd for og en nord for broen markere, hvor fra og til motoren skal være på standby.

Da der er meget lavt vand flere steder på begge sejladsens baner er det tilladt at sejle sig fri efter en grundstødning ved hjælp af motor i alt to gange. Så snart båden er fri af grunden skal motoren sættes i frigear og slukkes.

Brug af motor ved grundstødning giver et tillæg til sejltiden på 20 minutter per gang.

Hjælp udefra vil give et tillæg på 60 minutter per gang.

Motor må anvendes for at hjælpe en person eller et andet fartøj, der er i fare eller nød.

Umiddelbart efter aktiv brug af motor (passage af Guldborgbroen undtaget) enten til egen hjælp eller til assistancen skal hændelsen indberettes telefonisk til sejladsledelsen tlf.: +45 6055 2953. 

Senest 1 time efter måltagning skal dette endvidere indberettes på skema, som afhentes og afleveres Sailing Center.
Rettidigt indleverede og godkendte skemaer vil blive opslået på den officielle opslagstavle til orientering for øvrige deltagere.

Det er tilladt at ro, padle eller svømme sin båd frem vha. åre, pagaj eller svømmefødder drevet af besætningens krop. 

2.2 LANTERNERAlle deltagende både skal være udrustet med fastgjorte lovpligtige lanterner i henhold til De Internationale Søvejsregler (COLREGS). Både under 7m længde skal ligeledes være udrustet med fastgjorte lanterner som foreskrevet for både på 7 m længe og derover. 

Fartøjer der ikke viser navigationslys som foreskrevet i henhold til COLREGS, vil blive diskvalificeret.
Både hvis lanterner fejler i løbet af sejladsen skal øjeblikkelig udgå af sejladsen og kontakte sejladsledelsen på +45 6055 2953. 

3. AFVISNING
Løbsledelsen forbeholder sig ret til at afvise et fartøj, som ikke skønnes egnet til sejladsen. 

4. MEDDELELSER
Meddelelser til deltagerne vedrørende relevante ændringer rettelser og advarsler vil løbende være anført på stævnets officielle opslagstavle, der befinder sig i/ved sekretariatet / Race Center.

Vigtige meddelelser i forbindelse med starten vil blive annonceret via VHF kanal 72.

5. BANERNE


5.1 OMSEJLINGSRETNING, BANEÆNDRINGER: 

Omsejlingsretningen og eventuelle baneændringer oplyses ved skippermødet for de respektive sejladser.

5.2   Single- og doublehanded 86  – mod uret:

Fra start til Guldborgbroen er ruten fælles

Falster om SB

Gennem Storstømmen

Afmærket rute ved byggeriet af ny Storstrømsbro skal respekteres

Passage gennem gl. Storstrømsbro’s påbudte gennemsejlingsfag.

Passage af Farøbroen

Mandatory: Runding af rød bøje nord for Stubbekøbing Havn, 54.53.59-12.2.74. Skal rundes med bøjen på bådens BB side.

Tilbage mod vest i Grønsund

Passage af Farøbroen

Passage gennem gl. Storstrømsbro’s påbudte gennemsejlingsfag

Afmærket rute ved byggeriet af ny Storstrømsbro skal respekteres

Nord om Femø

Nord om Fejø

Gennem Ståldybet med Fejø om BB

Syd om Femø

Retur mod Guldborgsund og Nykøbing F (mål)

5.3   Single- og doublehanded 86 – med uret:

Fra start til Guldborgbroen er ruten fælles

Lolland om BB

Syd om Femø

Syd om Fejø

Gennem Ståldybet med Fejø om SB

Fejø og Femø om SB

Afmærket rute ved byggeriet af ny Storstrømsbro skal respekteres

Passage af gl. Storstrømsbro’s påbudte gennemsejlingsfag.

Passage af Farøbroen

Mandatory: Runding af rød bøje nord for Stubbekøbing Havn, 54.53.59-12.2.74. Skal rundes med bøjen på bådens SB side.

Tilbage mod vest i Grønsund

Passage af Farøbroen

Passage af gl. Storstrømsbro’s påbudte gennemsejlingsfag.

Afmærket rute ved byggeriet af ny Storstrømsbro skal respekteres

Falster om BB

Retur mod Guldborgsund og Nykøbing F. (mål)

Det er sejlernes pligt at respekterer erhvervstrafikken. Derfor skal krydsning af officielle trafikruter ske uden at skabe farlige situationer og så vidt muligt skal gennemsejling ske vinkelret på trafikruten.

5.4   Single- og doublehanded 155 mod uret:

Fra start til Guldborgbroen er ruten fælles

Lolland om BB

Syd om Femø

Fejø om SB og gennem Ståldybet

Lolland om BB

Gennem Langelandsbæltet mod syd

Passage af Østre mærker på Rødsand

Mod Nysted

Runding af det østligste sæt sideafmærkninger ( R:54.38.27 N – 11.46.45 E / G: 54.38.24 N ) på bådens SB side

Forsat mod øst mod Gedser

Passage af Kroghage dyb

Gedser Færgehavn og Falster om BB

Runding af Falsters sydspids

Passage af Hestehoved Dyb mod Grønsund

Ind i Grønsund

Mandatory: Runding af rød bøje nord for Stubbekøbing Havn, 54.53.59 N -12.2.74 E. Skal rundes med bøjen på bådens SB side.

Videre mod vest i Grønsund

Passage af Farøbroen

Gennem Storstrømmen

Passage af gl. Storstrømsbro’s påbudte gennemsejlingsfag

Afmærket rute ved byggeriet af ny Storstrømsbro skal respekteres

Falster om BB

Retur mod Guldborgsund og Nykøbing F (mål)

5.5   Single- og doublehanded 155 med uret:

Fra start til Guldborgbroen er ruten fælles

Falster om SB

Gennem Storstrømmen

Passage af gl. Storstrømsbro’s påbudte gennemsejlingsfag

Afmærket rute ved byggeriet af ny Storstrømsbro skal respekteres

Passage af Farøbroen

Videre mod øst i Grønsund

Mandatory: Runding af rød bøje nord for Stubbekøbing Havn, 54.53.59 N-12.2.74 E. Skal rundes med bøjen på bådens BB side.

Videre mod øst i Grønsund

Passage af Hestehoved Dyb 

Runding af Falsters sydspids

Gedser Færgehavn og Falster om SB

Passage af Kroghage dyb

Fortsat mod vest mod Nysted

Runding af det østligste sæt sideafmærkninger ( R:54.38.27 N – 11.46.45 E / G: 54.38.24 N ) på bådens BB side

Mod syd og passage af Østre mærker 

Mod vest i Østersøen og Lolland om SB

Gennem Langelandsbæltet mod nord

Gennem Ståldybet med Fejø om BB

Syd om Fejø og Femø

Retur mod Guldborgsund og Nykøbing F. (mål)

Det er sejlernes pligt at respektere erhvervstrafikken. Derfor skal krydsning af officielle trafikruter ske uden at skabe farlige situationer og så vidt muligt skal gennemsejling ske vinkelret på trafikruten.

5.6   Doublehanded 225 mod uret:

Fra start til Guldborgbroen er ruten fælles

Syd om Femø 

Fejø om SB

Gennem Ståldybet 

Vejrø om SB

Gennem Agersø Sund

Agersø om BB

Gennem Omø Sund

Omø om SB

Syd om Omø

Nord om Langeland

Gennem Rudkøbingløbet

Gennem Marstalløbet

Syd om Langeland

Syd om Femern

Syd om Gedser Odde

Falster om BB

Ind i Grønsund

Mandatory: Runding af rød bøje nord for Stubbekøbing Havn, 54.53.59-12.2.74. Skal rundes med bøjen på bådens SB side.

Videre mod vest i Grønsund

Gennem Storstrømmen 

Passage af gl. Storstrømsbro’s påbudte gennemsejlingsfag

Afmærket rute ved byggeriet af ny Storstrømsbro skal respekteres

Nord om Femø

Femø om BB

Retur mod Guldborgsund og Nykøbing F. (mål)

5.7   Doublehanded 225 med uret:

Fra start til Guldborgbroen er ruten fælles

Femø om SB

Gennem Storstrømmen

Afmærket rute ved byggeriet af ny Storstrømsbro skal respekteres

Passage gennem Storstrømsbroens påbudte gennemsejlingsfag.

Ind i Grønsund

Mandatory: Runding af rød bøje nord for Stubbekøbing Havn, 54.53.59-12.2.74. Skal rundes med bøjen på bådens BB side.

Videre mod øst i Grønsund

Falster om SB

Syd om Gedser Odde

Syd om Femern

Syd om Langeland

Gennem Marstalløbet

Gennem Rudkøbingløbet

Nord om Langeland

Syd om Omø

Gennem Omø Sund 

Agersø om SB

Vejrø om BB

Gennem Ståldybet

Fejø om BB

Retur mod Guldborgsund og Nykøbing F. (mål)

Det er sejlernes pligt at respektere erhvervstrafikken. Derfor skal krydsning af officielle trafikruter ske uden at skabe farlige situationer og så vidt muligt skal gennemsejling ske vinkelret på trafikruten.

 5.8 GULDBORG BROENGuldborgbroen er åben for sejlere og delvist lukket for kørende og gående trafik. Efter starterne 26. og 27. august 2021, vil broen være åben til alle deltagere har passeret igennem.

Når der sejles retur (ben 5) vil feltet være spredt. Derfor skal deltagerne kontakte Guldborgbroens vagt enten på VHF-radio kanal 12 eller mobiltelefon +45 5477 0017. Mellem kl. 08.00 og kl. 20.00 kontaktes brovagten 30 minutter før forventet ankomst til broen. Mellem kl. 20.00 og kl. 08.00 kontaktes brovagten 60 minutter før forventet ankomst til broen. Opgiv dit navn, din båds navn, sejlnummer, din øjeblikkelige hastighed og position. Udover kommunikation vha telefon signalerer brovagten til sejlere. For sydgående passage vil to røde lys blinke når broen er under åbning. Når lysene bliver faste er broen klar til gennemsejling.

I tilfælde af en nødsituation på land kan broen være nede. Det er sejlernes pligt og eget ansvar at holde øje med om broen er åben. Tidstab ved broen i forbindelse med en nødsituation vil blive godskrevet den pågældende deltager. Denne skal senest en time efter målgang afhente blanket til tidsgodtgørelse i Race Office.

5.9 STARTLINJE
Mellem signalmast med rødt og grønt banesignal og  kapsejladsbøje på Lollandssiden.

5.10 MÅLLINJE
Mellem rødt flag på Sejlforeningen Vikingens terrasse og kapsejladsbøje beliggende ca. 30 meter vinkelret på klubhuset.

Bøje og flag vil være belyst efter behov. 

Målgang markeres med lydsignal. 

Deltagernummeret skal være læsbart fra terrassen.

5.11 BANESIGNAL
Se pkt. 5.9

5.12 AFKORTNINGEvt. afkortning pga. af vejrforhold meddeles senest på skippermøderne eller en-route på VHF 72

6. DOMMERTÅRN OG SIGNALMASTDommerstadet og signalmast befinder sig umiddelbart syd for Sejlforeningen Vikingens klubhus. Herfra vil samtlige signaler vedrørende sejladsen blive vist. Bortset fra pkt. 5.10.

7. STARTPROCEDUREStartdato er for  single- og doublehanded 155 nm og 225 nm: torsdag den 26. august 2021. 

Startdato for single- og doublehanded 86 nm: fredag den 27. august 2021.

Starten transmitteres via VHF kanal 72.

Alle single- og doublehanded både skal være ude af havnen senest kl. 16.30.  ”Dock Out” starter derfor torsdag den 26. august 2021 kl. 15:30.

Alle single- og doublehanded både skal være ude af havnen senest 16.30. ”Dock out”, starter derfor fredag den 27. august 2021 kl. 15:30.

Alle, på nær 1. Startgruppe,  skal opholde sig i afmærket ”ventezone” syd for startområde. Afmærkning oplyses på skippermøderne. 

Markeret med røde flag. Mod øst monteret på havnemolen og mod vest udlagt bøje på 2 m kurven.

De følgende startende klasser må sejle ind i startområdet 10 minutter før deres respektive starttidspunkt.

7.1 Startprocedure for alle kategorier:

1. start: Kølbåde Mini
Kl. 16.55 – Varselsignal: Talstander 1 hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 16.56 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 16.59 – Ét-minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.00 – Startsignal: Talstander 1 nedhales ledsaget af 1 lydsignal

2. start: Kølbåde Small
Kl. 16.55 – Varselsignal: Talstander 2 hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 16.56 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 16.59 – Ét-minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.00 – Startsignal: Talstander 2 nedhales ledsaget af 1 lydsignal

3. start: Kølbåde Medium
Kl. 17.10 – Varselsignal: Talstander 3 hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.11 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.14 – Ét-minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.15 – Startsignal: Talstander 3 nedhales ledsaget af 1 lydsignal

4. start: Kølbåde Large
Kl. 17.25 – Varselsignal: Talstander 4 hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.26 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.29 – Ét- minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.30 – Startsignal: Talstander 4 nedhales ledsaget af 1 lydsignal 

5. start: Kølbåde Ekstra Large
Kl. 17.25 – Varselsignal: Talstander 5 hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.26 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.29 – Ét- minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.30 – Startsignal: Talstander 5 nedhales ledsaget af 1 lydsignal

6. start: Flerskrogsbåde Small
Kl. 17.25 – Varselsignal: Talstander 6 hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.26 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.29 – Ét- minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.30 – Startsignal: Talstander 6 nedhales ledsaget af 1 lydsignal 

7. start: Flerskrogsbåde Large
Kl. 17.25 – Varselsignal: Talstander 7 hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.26 – Klarsignal: Signalflag P hejses ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.29 – Ét- minut signal: Signalflag P nedhales ledsaget af 1 lydsignal
Kl. 17.30 – Startsignal: Talstander 7 nedhales ledsaget af 1 lydsignal 

8. UDSÆTTELSE
Sejladsledelsen kan udsætte starten. Signalflag AP (svarstander) hejses sammen med afgivelse af 2 lydsignaler. Udsættelsen vil blive annonceret via VHF kanal 72 før den programsatte Dock Out.
Udsættelse ophører: Når AP nedhales sammen med afgivelse af et lydsignal, vil varselssignal afgives 5 minutter senere. Udsættelsen ophører, hvilket annonceres via VHF kanal 72. Når udsættelsen er ophørt vil starten afvikles som beskrevet i punkt 7.

9. FOR TIDLIG STARTDer vil ikke blive tilbagekaldelse. Hvis nogen del af bådes skrog, mandskab eller udstyr er på banesiden af startlinjen pålægges en tidsstraf på 30 min. Ingen både må vende og foretage omstart ved at returnere over startlinjen.

10. TIDSBEGRÆNSNING
Der er fastsat en tidsbegrænsning for fuldførelse til lørdag den 28. august 2021 kl. 18.00. 

11. PROTESTERProtester mellem både og protester mod overtrædelse af Guldborgsund Baltic Race statutter og herværende sejladsbestemmelser skal tilkendegives som foreskrevet i World Sailing’s kapsejladsregler 2017-2020 regel 61.

Guldborgsund Baltic Race protestskema kan afhentes i bureau beliggende i Race Center og skal indleveres samme sted senest 1 time efter fuldført sejlads. 

Alle protesterende både skal føre signalflag B.

Protestbehandling finder sted i Race Center senest 1 time før præmieuddelingen og annonceres på den officielle opslagstavle.

Afgørelser kan ikke appelleres til anden administrativ myndighed.

12. GODTGØRELSE/ASSISTANCEDeltagere i Guldborgsund Baltic Race skal yde al den hjælp de kan, til enhver person eller ethvert fartøj, der er i fare. Ydes sådan en hjælp under sejladsen, kan der anmodes om tidsgodtgørelse, som skal baseres på en påstand om, at ens endelige placering i Guldborgsund Baltic Race er blevet væsentligt forringet, uden egen skyld, på grund af at have ydet hjælp.

Anmodningen skal være skriftlig og identificere årsagen til denne og anmodningen skal indleveres til Bureau inden for den tidsfrist, der gælder for protester. Rødt flag kræves ikke.

13. SIKKERHEDI forbindelse med udlevering af tracker og startnummer kvitterer deltageren for, at obligatorisk sikkerhedsudstyr og lanterner opfylder gældende statutter for sejladsen.

Alle deltagere/besætningsmedlemmer SKAL bære CE eller SOLAS godkendt redningsvest eller svømmevest mens der kapsejles.

Alle deltagende skippere, skal oplyse telefonnummer til pårørende til sejladsledelsen ved udleveringen af materiel til sejladsen.
Alle deltagende både skal være til rådighed for sikkerhedsinspektion i Nykøbing Falster havn 

Sejladsledelsen foretager løbende sikkerhedskontrol af alle både.

Torsdag den 26. august 2021 fra kl. 09:00 – 1600

Fredag den 27. august 2021kl. 09:00 – 1600

YDERLIGERE INFO OM SIKKERHED SE STATUTTERNE PKT. 12 .

14. UDGÅ
En båd, der udgår eller på anden måde afbryder sejladsen, har pligt til at meddele dette til løbsledelsen på tlf.: +45 60 55 29 53 hurtigst muligt efter opgivelse.

Ved ophold i havn i mere end 6 timer anses båden for værende udgået af sejladsen.

Det er ikke tilladt at modtage nogen form for hjælp i forbindelse med ophold i havn.

15. PRÆMIER
Der er præmier til vinderne i alle løb på de tre baner.

16PRÆMIEOVERRÆKKELSE
Præmieoverrækkelsen foregår i Meeting Point teltet forventeligt lørdag aften den 29. August 2021 fra kl. 20.00. 

Hvis der sker ændring af dette tidspunkt, vil dette blive opslået på den officielle opslagstavle i Race Center samtidig med at der annonceres via VHF kanal 72. 

En SMS, der indeholder denne information, vil samtidig blive sendt til alle deltagere.

17. ANSVARSFRASKRIVNINGDeltageren bekræfter med sin underskrift ved registrering, at deltagelse i sejladsen er fuldstændig på egen risiko. Guldborgsund Baltic Race påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af ulykkelige hændelser før, under eller efter sejladsen.

18. FORSIKRING
Hver deltagende båd skal have en gyldig ansvarsforsikring med dækning over for tredjepart. Dokumentation for gyldig forsikring skal vises ved registrering.

​OBS! Sejladskomiteen forbeholder sig ret til at ændre sejladsbestemmelserne indtil skippermøderne hhv. 26. og 27. august 2021.

140321 Version 1 

Appendiks I:

Deltagende både med mastehøjde over 21 m er udfordret af gennemsejlings højden ved Femern sund.

Den normale gennemsejlingshøjde for Fehmarnsund-broen er angivet til 23 meter ved MSL, men er ofte reduceret til 21 meter på grund af arbejdsplatforme hængende under broen.

Alternativ rute: 

Mandatory: Passage af gul specialbøje ”Warn.St” 54.28.28 N – 10.55.59 E, NV for Flüggesand”, skal respekteres og  rundes på sydlige side af bøjen uanset banens omsejlingsretning.

Herefter nord om Femern.

Mandatory: Passage af øst bøje ”Staberhuk-O” 54.24.26 N – 11.20.44 E skal respekteres og rundes på sydlige side af bøjen uanset banens omsejlingsretning. 

Hent bestemmelserne her