Statutter DK

Statutter – Guldborgsund Baltic Race

1. Guldborgsund Baltic Race arrangeres hvert år med start og mål i Nykøbing F.

2. Kapsejladsen er singlehanded, doublehanded og fuld besætning med max. 5 personer.

3. Den har tre baner, der alle består af en kombination af inshore og offshore sejlads.

Det længste bane kaldet 2Star 225, kan kun sejles doublehanded og med fuld besætning .

De andre 2 baner – 86 og 155 sømil – kan sejles både singlehand, doublehand og fuld besætning.

Alle baner har fælles første og sidste ben gennem Guldborgsund.

Omsejlingsretningen afhænger af vindretning og vejrudsigt. Denne bekendtgøres af løbsledelsen på skippermødet.

Sejladsen afholdes i slutningen af august hvert år. 

I 2022 går starterne henholdsvis den 25. og 26. august 2021.

4. Der er præmier til vinderne af de enkelte løb i nedennævnte kategorier.

Kategorierne er inddelt efter længde overalt. Alle mål er i engelske fod (1 fod = 0.3048m) og angiver længde overalt (LOA) som defineret i World Sailing Rules.

5. Singlehanded, double handed og fuld besætning.

Kølbåde:

GBR Mini – fra 18.00 til 25.00 fod

GBR Small – fra 25.01 til 30.00 fod

GBR Medium – fra 30.01 til 35.00 fod

GBR Large – fra 35.01 til 40.00 fod

GBR XL fra 40.01 fod og længere

Flerskrogsbåde:

GBR Small18.00 to 30.00 fod

GBR Large 30.01 fod og opefter

6. Vinderen af hver kategori er den båd, der hurtigst sejler banen igennem single eller doublehanded.

7. Deltagere i Guldborgsund Baltic Race kan kun deltage hvis de er tilmeldt, har betalt startgebyr og gennemfører kapsejladsen i overensstemmelse med sejladsbestemmelserne.

8. Ethvert passende og sødygtigt fartøj kan tilmeldes Guldborgsund Baltic Race. 

Løbsledelsen har dog ret til at afvise enhver båd som skønnes ikke egnet eller er i en ringe sikkerhedsmæssig stand.

9. Guldborgsund Baltic Race har en en singlehanded, en doublehanded og en fuld besætnings kategori og kun den samme (for singlehand) og de to samme (for doublehand) personer være om bord og de max. 5 personer i fuld besætning må være ombord under kapsejladsen.

10. Der sejles efter de internationale søvejsregler (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) og gældende sejladsbestemmelser for Guldborgsund Baltic Race.

11. Alle deltagende både skal sejle med et trackingsystem, der udleveres før sejladsen sammen med to startnumre, der monteres synligt ud for cockpittet. Trackerne anvendes til sikkerhedsformål og så sejladsen kan følges fra land og bringes på diverse medieplatforme.

Med kvittering for deltagelse i sejladsen, kvitteres der samtidig for pligt til at

tilbagelevere tracker og startnumre umiddelbart efter sejladsen. Bortkomne

trackere og/eller startnumre erstattes kontant.

12. Deltagende både skal på forlangende sejle med hækstander med sponsor og /eller Guldborgsund Baltic Race-logo samt et startnummer evt. med

sponsorlogo. Disse materialer vil være til rådighed om morgenen hvor sejladsen starter om aftenen. 

Deltagerne står til rådighed for opringninger fra eventens kommunikationsenhed med henblik på interviews direkte fra banen. Alle både skal føre tydelige sejlnummer eller logo i storsejl.

Sikkerhed

13. Alle sejlere skal under hele sejladsen være kontaktbare på VHF radio, enten håndholdt eller stationær.

Det er skippers ansvar at:

13.1 Båden skal være i forsvarlig og sødygtig stand, og at båden er udrustet med fastgjorte lovpligtige lanterner i henhold til De Internationale Søvejsregler

(COLREGS). Både under 7m længde skal ligeledes være udrustet med fastgjorte lanterner som foreskrevet for både på 7 m længe og derover.

13.2 – er udstyret med følgende obligatoriske sikkerhedsudstyr:

– Redningsveste eller svømmeveste  – der bæres under hele sejladsen, skal være EU eller SOLAS godkendte og være forsynet med D-ring og nødlys.

– Livliner der kan bæres samtidig med redningsvest

– Monteret sikkerhedsline/jackstay langs dækket, til fastgørelse af livline

– VHF radio – håndholdt (inkl. batterier til en realistisk sejltid) eller stationær

– Analogt Kompas

– 2 håndholdte nødblus , med gyldig udløbsdato i overensstemmelse

med direktiv 2014/93/EU. Eller et fuldt funktionelt elektronisk LED håndblus pr.mand f.eks. Ocean Signal rescueME EDF1 eVDS nødblus 750S-01710 eller Odeo Flare

MK3 eVDS.

– 2 nødraketter, med gyldig udløbsdato i overensstemmelse med direktiv

2014/93/EU

– Brandslukker

– Spand eller øsekar

– Førstehjælpskasse

– Kraftig lygte/eller pandelampe

– Kniv

– Passende anker med ankerkæde og/eller line klar til ogående brug

– Sejladsbestemmelser for Guldborgsund Baltic Race 2022 skal forefindes ombord

– Søgelænder er obligatorisk for både der deltager i 2Star225

14. Deltagere kvitterer med deres underskrift, ved udlevering af tracking udstyr og startnummer, for at obligatorisk sikkerhedsudstyr og godkendte lanterner er i overensstemmelse med ovenstående punkt 13.1.

15. Alle deltagere skal senest ved registrering og modtagelse af startnummer, oplyse om eget mobilt nummer og ligeledes mobilt nummer til kontaktperson i land.

16. Forsikring

Hver deltagende båd skal have en gyldig ansvarsforsikring over for tredjepart.

OBS! Dokumentation for gyldig forsikring skal vises ved registrering.

17. Disse statutter er tilgængelige på flere sprog. Hvis der er konflikt mellem de forskellige sprog er det altid den danske version der gælder.

18. Ethvert brud på ovenstående statutter vil resultere i diskvalifikation.